Alla inlägg av admin

Årsmöte 15 mars kl 19

Onsdag 15/3 2017 kl 19:00 på Los Vegos, Svartbäcksgatan 21 .
Årsmötesprotokoll 2017l

Dagordning för årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Ekonomisk redovisning för 2016

5. Revisionsberättelsen

6. Fastläggande av årsavgift

7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet

8. Val av ledamöter till Byarådet

9. Val av revisorer

10.Val av valberedning

11.Synpunkter på verksamheten

12.Övriga frågor:

13.Mötets avslutande

Julfest på Norrbyska onsdag 14 december 2016

jul_16

KLocka 18 samlas vi i anrika Norrbyska studenthemmet. på S:t Johannesgatan 16 (karta). Du får gärna ta med dig goda vänner, det är bara kul om vi blir många. Det ryms många i salen!

Vi får en liten jultallrik från Cajsa’s och tar med oss egen dryck.  Byalaget bjuder på glögg.  Priset är 150 kr för vuxna, 50 för medföljande barn, yngre än 7 år är gratis.

Vi måste förstås veta hur många som kommer, och behöver din beställning senast 8 december. Vänta inte till sista stund, utan anmäl dig genast. Gärna per mail till woldtroell@gmail.com eller Mats Lagergren mats.lagergren@gmail.com eller 0730-41 66 24 eller Martin Svensson babathula@live.se eller 0701-52 84 82. 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Årsmöte på Hugos Kaffe med Flit 23 mars kl 19

Du som bara vill vara med på förhandlingarna behöver inte anmäla dig. Du som vill äta: anmäl dig här senast 18 mars.  Ange namn och antal personer.  Du får välja från Olles läcka meny. Tag med egen dryck!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Ekonomisk redovisning för 2015
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
 7. Fastläggande av årsavgift
 8. Val av ledamöter till Byarådet
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Synpunkter på verksamheten
 12. Övriga frågor:
 13. Mötets avslutande

Varmt välkommen!

Verksamhetsberättelsen för 2015

Övrigt planerat 2016

Loppis 15 maj, pingstdagen

hålls på Mats gård Svartmangatan 6. Ingen annonsering i tidningen, men intresserade föräljare erbjuds att ta sitt bord till gården och sälja. Annons i carporten Övre Slottsgatan 9.

Sommarfest torsdagen 9 juni

på gårdeni Brundisium (Övre Slottsgatan 9).  Tag med goda vänner och knytmat & dryck.  Kan du traktera ett bärbart instrument, tag med det!