Filmen om Byalaget

En kulturhistorisk och socialpolitisk dokumentation

Att se denna film är att förflyttas 40 år bakåt. Sture Mars och byalagsmedlemmar har gjort en verklig kulturgärning med sin skildring av Uppsala i början av 70-talet.

Blenda och hennes körsven går omkring i Öfre Slottsområdet och vi får se gårdar och hus och träffa dess innevånare, vi följer till och med sotarna upp på taken. Vi träffar levande människor och djur, upplever grannkontakter och rädslan att inte ha råd att bo kvar. Områdets hantverkare får besök. Bilderna på Slottsbageriets läckerheter får munnen att vattnas.

Uppsala var ingen idyll. Tung genomfartstrafik brusade tät på S:t Olofsgatan och Öfre Slottsgatan. Många av husen var i bedrövligt skick eftersom ägarna kalkylerade med rivning och inte skötte underhållet. Andra fastigheter ”sanerades” så hårt att ursprungskaraktären försvann. Under 1960- och 70-talen omvandlades många värdefulla stadsmiljöer trots allt starkare lokala protester, avsikten var att modernisera och effektivisera. Filmen redovisar denna konflikt, storskaligt mot småskaligt.

I vårt fall organiserade sig ”aktivister” i Öfre Slottsgatans byalag, man höll föredrag, kontaktade media, samlade in pengar, förde fram egna idéer, var obekväm, hävdade sin medborgerliga rätt. Och man hade roligt! Aktionen lyckades i stort sett, och den gemenskap som fanns mellan människor (och djur) i alla samhällsklasser och åldrar lever kvar och betyder oerhört mycket för alla som bor i området.

Man inser vilken samhällsomvandling som ägrt rum sedan 1971, på gott och ont. Byalaget lyckades stoppa rivningen, men nya hot lurar: förtätning, låsta grindar, nedläggning av affärer, skyhöga lägenhetspriser. Till dig som vill återuppleva och ispireras av entusiasen under 70-talet:

Köp DVDn och du bidrar till Carl-Gustaf Thornströms Öfre Slotts-stipendium , dit överskottet går.

Omslaget som pdf

Den kostar 150 kr. Maria Wold-Troell, 018-10 12 07 eller epost. Läs mer om stipendiet