Öfre Slottsgatans byalag

Byalaget

Byalaget bildade 1971 och den direkta anledningen var att rädda området från rivning. Sedan dess har det bestått och omfattar i dag drygt 100 medlemmar. Eftersom medlemskapet sker familjevis representerar det naturligtvis fler individer. Byalaget verkar mitt i staden men har samtidigt karaktär av hembygdsförening.

Omsorgen för att bevara området kombineras med en social gemenskap, inte minst i samband med de fester som vi arrangerar varje år. Det är allt ifrån vårkonsert och gatufest till årsmöte och traditionell julmarknad.

Allt arbete sker ideellt och eventuellt överskott går tillbaka till byalagets kassa för kommande trevligheter.

Nyligen har även ett kulturstipendium inrättats. Pengarna dit kommer från filmen om Byalaget, inspelad i början av 70-talet men nu tillgänglig på DVD tack vare en mycket generös insats av en av upphovsmännen.

Byalagets hemmaplan avgränsas av gatorna S:t Olofsgatan, Kyrkogårdsgatan, Skolgatan och Rundelsgränd. Medlemmarna finns dock i ett större område, bland annat därför att många tidigare boende ändå stannar kvar i Byalaget. Alla är välkomna som medlemmar om de stöder Byalagets syften (och betlar avgiften).

Bli medlem!

Medlem i Byalaget blir du genom att betala in 100 kronor på Swish 079-301 57 02. Meddela att du är ny medlem. Se till att skriva din adress. Vi skickar ut två medlemsbrev varje år.

Hemsidan

På den här hemsidan står allt om kommande evenemnang, och dessutom en del annat om området. Vi har nyligen börjat skriva om gårdarna, först ut är Edlingska gården.

Hoppas att du känner dig inspirerad att börja utforska din närmaste omgivning och skicka material till denna hemsida! Kontakta webmaster.