Kontakt

Medlem i Byalaget blir du genom att betala in 100 kronor på plusgiro 68 97 84-7. Meddela att du är ny medlem och var noga med att skriva din adress.

Organisationsnummer: 802445-2933