Byalaget i pressen

 1. Nationens raritet nr 2. dvs hur går det med Öfre Slotts?, i Calmare Gyckel nr 3, Uppsala 1971
 2. Mot lyxrestaurering och rivning, i Folket i Bild/ Kulturfront nr 1, 1972
 3. Stadsförnyelse och bevarande av äldre miljöer -vad kan byalagen göra?, i Liberal Debatt nr 3-4 (s 52 -54), Stockholm 1973
 4. Vad kommer att hända med Uppsalas sista egentliga 1800-talsmiljö vid Öfre Slottsgatan? i Kalmar Nations Skriftserie XLVIII årg 1971 (s 17–25), Mörby1ånga 1973
 5. Omvärdering av saneringsbegreppet -Kalmar Nation i Uppsala i spetsen för nytänkande, i Västerviks-Tidningen den 6 juli 1972
 6. Renoveringen av Öfre Slottsgatan 15, 17 och 19 sommaren 1972 -Kalmar Nation i spetsen för ett nytt renoveringstänkande, i Kalmar Nations Skriftserie XLIX årg 1972 (s 28-35), Mörby1ånga 1974
 7. Reserverat reservat, insändare i Uppsala Nya Tidning den 6 mars 1973
 8. Saneringen i Uppsala, insändare i Uppsala Nya Tidning den 14 april 1973
 9. Slentrianlösning på Öfre Slotts, insändare Uppsala Nya Tidning den 2 mars 1974
 10. Replik om Öfre Slotts, insändare i Uppsala Nya Tidning den 19 mars 1974
 11. Öfre Slotts, insändare i Uppsala Nya Tidning den 17 augusti 1974
 12. Veto mot stadsplan, insändare i Uppsala Nya Tidning den 9 oktober 1974
 13. Öfre Slottsgatan i Uppsala -bevarande av kultur historiskt värdefull miljö, bakgrund, genomförande, alternativ -konsekvenser för individ och samhälle (tre- och fyrabetygsuppsats i kulturgeografi) 165 s, opubl ms, Uppsala 1975; 2:a uppl 1975
 14. Generativ renovering, i Arkitekttidningen nr 7 (s 9-10), Stockholm 1975
 15. Räcker lagarna till för Öfre Slottsgatan?, i Uppsala Nya Tidning den 21 apr.il 1975
 16. Ska vi upprepa fallet med Lodénska huset?, i Uppsala Nya Tidning den 30 oktober 1972
 17. Öfre Slottsgatans Byalag 1971-1991: en tillbakablick, i Öfre Slottsgatans Byablad 20-årsjubiléum 1991 (sid 2-4), Uppsala 1991
 18. Så kom denna film till, omslagstext till DVD-versionen av filmen ”Öfre Slottskvarteren i Uppsala –en boendemiljö i fara”, Uppsala ´, juni 2006

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *