2014

Verksamhetsberättelse för år 2014

Antal medlemmar

Byalaget hade under verksamhetsåret 40 betalande medlemmar.

Byarådet 2014

 • Lotta Svedberg, ordförande
 • Christina Björling, vice ordförande
 • Maria Wold-Troell, sekreterare
 • Marie-Louise Aarflot, vice sekreterare
 • Mats Lagergren, kassör
 • Angela Lagerqvist-Vidh, klubbmästare
 • Martin Svensson, ledamot
 • Johan Dyster-Aas, ledamot
 • Carita Danared, vice klubbmästare
 • Revisorer: John Lilja och Hans Kollberg
 • Valberedningen: Sara Ferngren (sammankallande), Maj Ringström och Birgitta Sundqvist

Byarådet har haft två dokumenterade sammankomster under verksamhetsåret samt tre planeringsmöten.

Verksamhet 2014

Årsmöte den 27 mars
Årsmötet hölls hos familjen Swartling-Björling med 11 medlemmar närvarande och därtill ytterligare intresserade i området. Årsmötet beslöt att stödja Krönikespelet med 2 000 kr. Årsavgiften är oförändrat 100 kr per familj.

Allsång på Öfre Slotts 23 maj
Allsång på Öfre Slotts kan nu räknas som en tradition och den tredje omgången skedde en vacker försommarkväll på Övre Slottsgatan 22. Allt eftersom kvällen fortled blev det allt fler som samlades runt bordet och den vackra sången lockade ut många grannar som insåg hur trevligt det är att umgås i Byalagets regi. Kvällen leddes som vanligt med tonsäker hand av Martin Svensson och förgylldes lite extra av Bertil Lönnqvist som levererade en rad klassiska örhängen. Liksom av Sara Ferngren som fyllde ut musiken med sin fiol.

Julfesten den 17 december
Årets julfest hittade en ny lokal när den hölls på Hugos café. Trots att det var på andra sidan Fyrisån fann sig alla väl tillrätta och möjligen har Byalaget här funnit sitt nya stamlokus. Caféföreståndaren Olle Hedstrand hade dukat om en god buffé med mycket vegetarisk touch och därtill allt ekologiskt. Ett 40-tal personer trivdes, åt och sjöng julig allsång.

Angela Lagerqvist-Vidh
Tidigt under året drabbades Byalaget av sorg då Angela Lagerqvist-Vidh lämnade oss, alldeles för tidigt som det kändes. I första hand saknas hon av sina närmaste, make och barn med familjer men även Byalaget har förlorat en plikttrogen och god kamrat som alltid solidariskt ställde upp. Vid begravningen visade Byalaget sin uppskattning med en blomsterkrans.

Skyltfönster
Byalaget disponerar ett skyltfönster bredvid Rolls Galleri. Där annonserar vi om kommande evenemang och annat.

Uppsala i februari 2015
Lotta Svedberg, Maria Wold-Troell,
Christina Björling, Marie-Louise Aarflot,
Mats Lagergren, Martin Svensson, Johan Dyster-Aas, Carita Danared