Edlingska gården

English

Nästan alla fakta om Edlingka gården har skickats av Harald Bohlin, själv bosatt där.  Harald Bohlin avled i februari 2023. Byalaget är hoonom stort tack skyldig för det intressanta materialet.

Läs artikel i UNT från 27 november 2010 om författarens bostad och Edlingska gården.

På väggen mot S:t Olofsgatan har Byalaget satt upp en skylt där det står: Kvarteret Pistolen Fjärdingen 11:6 Edlingska gården, S:t Olofsgatan 2. Ämbetsmannagård. Tomten var bebyggd på 1600-talet. Husen förstördes vid 1809 års brand. Källaren är bevarad. Nuvarande del mot S:t Olofsgatan uppfördes 1838 av akademi-kursorn Erik Lundberg. Resterande del efter brandsyn 1854. Fasad med Upsalapanel. Sannolikt 1860-tal. Uthusbyggnaden av trä. Ägare från 1872 majoren Alexander Bergenstråhle. Ägare från 1908 häradshövding Thor Odencrants. Ägare från 1920 häradshövding Nils Edling. Gården tillhör sedan 1965 Uppsala universitet. Välkänd studentvind. Här bodde bl a författarna Albert Engström, Bo Bergman och Karin Boye. Blivande professorerna Arne Tiselius, Martin Lamm, Karl-Gustaf Hildebrand och Harald Riesenfeld.

Under denna skylt finns en annan skylt med texten: Uppsala Akademiförvaltning förvaltar denna fastighet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *