Gården före branden 1809

Handlingar ang. 1809 års brand förvaras på ULA (Uppsala Landsarkiv). Branden och dess konsekvenser skildras av K.W. Herdin i Bygge och Bo i äldre tider (s. 201-216)

Häradshövding Edlings son Nils meddelade i ett brev att han i sin ägo hade två gamla föremål, som kom i dagen 1930 när man grävde vid ”utkastaren” på gården: ett 2-öres mynt från 1573 och en vacker bronsnyckel som jag tycker har medeltida drag (Upplandsmuseet var vid förfrågan ointresserat: ”kan vara en sentida efterbildning”). (brev 14.10. -97). Dessa föremål förvaras nu hos häradshövdingens sonson, förste bibliotekarien Anders Edling.