2012

Antal medlemmar
Byalaget hade under verksamhetsåret haft 47 betalande medlemmar.

Byarådet 2012

Lotta Svedberg, ordförande
Christina Björling, vice ordförande
Maria Wold-Troell, sekreterare
Marie-Louise Aarflot, vice sekreterare
Mats Lagergren, kassör
Angela Lagerqvist-Vidh, klubbmästare
Martin Svensson, ledamot
Birgitta Vinje, ledamot
Johan Dyster-Aas, ledamot
Carita Danared, vice klubbmästare

Revisorer: John Lilja och Hans Kollberg

Valberedningen: Sara Ferngren (sammankallande) och Birgitta Sundqvist

Byarådet har haft 6 dokumenterade sammankomster under verksamhetsåret.

Verksamhet

Årsmötet
Hölls den 15:e mars hos Christina Björling med 15 medlemmar närvarande. Årsmötet beslöt att stödja Krönikespelet med 1500 kr. Årsavgiften är oförändrat 100 kr per familj. Efter årsmötet diskuterades vår fortsatta verksamhet, och vi beslöt att ta bort höstaktiviteten och att hålla aktiviterna på en mer anspråkslös nivå, knytkalas gör att det blir lättare att ändra planerna och kostnaderna hålls nere.

Sommarkonserten 8 juni
Sommarkonserten hölls på Brundisium med många deltagare. Vädret var väldigt vackert och det blev mycket sång och musik. Härlig stämning.

Loppmarknaden pingstdagen  27 maj
För 6.e året i rad ordnades loppis på gårdarna. Det verkar som om gårdarna nu spontant ordnar loppis utan vår hjälp under pingstdagen, och detta är ju mycket glädjande.

Sommarens gatufest 2 september
Gatufesten ställdes in eftersom det bara kom fyra deltagare.

Julfesten den 13 december
Blev en lyckad tillställning med god stämning. Ungefär 35 medlemmar och andra gäster kom till Norrbyhus och åt köttgryta och sjöng allsång. Vi hade haft en värvningskampanj vilket lönade sig.

Skyltfönster
Byalaget disponerar ett skyltfönster bredvid Rolls. Där annonserar vi om kommande evenemang och annat.

Ny bok
Carl-Gustaf Thornström skrev en 4-betygsuppsats i kulturgeografi år 1975. Titeln är Öfre Slottsgatan i Uppsala – bevarandet av kulturhistoriskt värdefull miljö, bakgrund, genomförande, alternativ-konsekvenser för individ och samhälle. Denna höginstressanta uppsats har nu digitaliserats och tryckts i bokform (188 sidor). Byalaget har fått 150 exemplar som kan köpas för 100 kr/st genom Maria Wold-Troell.