Brf Pistolen

Lite föreningshistoria Brf Pistolen S:t Olofsgatan 4

Huset på Sankt Olofsgatan 4 är nu drygt 75 år, byggår 1943. En historik över huset och Brf Pistolen utarbetades av Irma Ridbäck år 2013.

Oscar Rosén, byggmästare, hade varit ledamot av  byggnadsnämnden från 1923 till 1938 och var väl orienterad om läget på bostads- och byggnadsområdet. En skriande bostadsbrist rådde i Uppsala. Krigshotet och kriget inverkade på byggandet. 1930 hade riksdagen antagit en lag om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar bildades. Antalet nybyggda lägenheter i bostadsrättshus ökade i början av 1940-talet. 

Byggnadsfirman O. Rosén förvärvade tidigt tomtmark inom kvarteret Pistolen samt de två bostadshusen på tomt nr 22, ett hus vid gatan och ett gårdshus. Bägge husen liksom ett uthus var i dåligt skick och hade utdömts vid inspektioner. Husen revs och Rosén köpte också till en bit tomtmark från tomt nr 23, Edlingska gården. 

I den historik över huset på Sankt Olofsgatan 4 skildras bakgrunden, Roséns förvärv, bildandet av bostadsrättsföreningen Pistolen, finansieringen och arbetskraften. Sammanlagt planerades i huset 21 lägenheter i storlekar om 1 rok till 8 rok, med såväl stora som små lägenheter på varje våningsplan utom plan 5 där enbart små lägenheter utfördes. 

Därefter beskrivs verksamheten, renoveringar, ny teknik, sophantering och hiss men även frågan om markiser behandlas. Föreningens tomt innehåller också en trivsam trädgård, som används till gårdsfest och andra sammankomster ute i det fria, eller boende sommartid gärna intar sin lunch eller middag där ute. Skylten vid entrén berättar om författaren Sara Fabricius/Cora Sandel. 

Skriften, 64 s., tar även upp samtliga ordföranden i föreningen. Den är illustrerad med några bilder av äldre datum och av aktuella bilder såsom flagghissning, källsortering, byte av porten men avbildar också den gamla stenmangeln i tvättstugan. 

Ett tiotal exemplar finns kvar av skriften. Kan köpas via ordföranden Leena Mellenius .

Föreningens hemsida: http://pistolen.bostadsratterna.se/hem