Historik

Handskriven text under bilden: Vy av Kyrkogården, samt ingången till det hus i Uppsala der enke-Grefvinnan Marianne v.Bahr, född Posse bodde t. 1886 i maj då hon der dog. (Emma Schensson).

”Denna akvarell fanns i avlidne riksheraldikern C.A Klingpors (död 1903 )efterlämnade samlingar. Tillvaratogs och ”togs loss” av hans dotter Anna Ridderborgs (f 1859) dotter Yonna Odéns f. Ridderborgs man Gustav Odén (fängelsedirektör i Örebro) och översändes i Febr. 1947 till Fru Lotty Betzner, vilken jämte sin man f.d. kapten Carl Bretzner bodde i huset sedan många år. Hon skänkte den i juni 1947 till min hustru som tack för hundben. Uppsala den 16 juni 1947 Nils Edling. Emma Schensson var målarinna och syster till akademikamrern.”

På baksidan fastklistrad handskriven lapp med följande text. Häradshövding Nils Edling som skrivit texten ägde gården. Givaren är son till honom.

Gåva den 4 januari 1977 av kammarrådet Nils Edling och hans syskon. 

Tavlan är skänkt till Upplandsmuseet.