Utdrag ur Sophie Klingbergs dagbok

Förord

Den första februari 1908 påbörjar Sophie Klingberg en ny dagbok. Hon är då 75 år gammal (född 1832) och bor i Uppsala med sin man Erland Theodor (född 1821). De bor i en stor våning på Jernbrogatan 2 i Bergenstråhles gård (numera Edlingska gården).

Under hösten 1908 flyttar paret till det nybyggda Vasahuset på Vasagatan 1 där de sedan bor tills Erland Theodor avlider 1914 och Sophie 1925.

Sophie Klingberg, född Baalack, kom ursprungligen från Västergötland och gifte sig 1854 med Erland Klingberg, född i Närke. Han blev disponent på Hellefors bruk och sedan i Gustafsström. Paret fick 9 barn. 1886 pensionerades Erland och familjen flyttade till Uppsala där man bodde på Sysslomansgatan 15, Sysslomansgatan 9 och Börjegatan 1 innan man 1896 flyttade till Bergenstråhles gård.

Under de 12 år Sophie och Erland Theodor Klingberg bodde i Bergenstråhles gård hade man ett stort antal inackorderade studenter, däribland (vilket framgår av senare delar av dagboken samt i privata familjebrev):

Ina Rönnquist (okänd) ht 1903

Greta Nordlander (1888-1967) ht 1903 – vt 1905, dotterdotter.

Ingegerd Bergh (1877-1969) vt 1904; senare Fil. Kand. och lärare i matematik, fysik och kemi vid Uppsala Högre Elementarläroverk för flickor (kallat Magdeburg).

Hugo Nordlander (1883-1939) vt 1906, dotterson; senare kanslisekreterare.

Sigurd Werme (1888-1935) ht 1907 (i Vasahuset till och med ht 1909); senare läroverksadjunkt i Karlstad.

Maria Gallander (1873-1935), troligen inackorderad; senare lärare vid Uppsala Högre Elementarläroverk för flickor (Magdeburg).

Dagboken avslutas först i maj 1922 då Sophie är 89 år gammal. Hon avlider 10/3 i 1925. Fotnoterna är gjorda av undertecknade. Hela dagboken och mer information kan fås på www.elfbrink.se.

Uppsala i september 2014

Svante Janson Julie White

PS Här presenteras ett utdrag ur Sophies dagbok med de noteringar, som skrivits i Edlingska gården.