Våningarna

1. Bottenvåningen

a) längs S:t Olofsg.

 • Gerda och ? Nilsson
 • Gunilla och Harald Bohlin

b) längs Kyrkogårdsg.

 • Vendla Svenonius, 1859: änkefru
 • Carl och Lotten Bretzner
 • Sonja och Per Arne Dahlberg
 • Hedda Ekerwald och Allan Rodhe, tidvis även Ann-Cathrin Jarl
 • Petra Käck och Carlos de Rada
 • Anne-Katarine och Ragnar Bergeå

c) dubbletten

 • Caroline Fredrikson, städerska
 • S. Reutersvärd, fröken
 • Mina Eriksson, sjuksköterska
 • fastighetsskötare Klas Karlsson med hustru Hanna
 • Sven Eliæson
 • Erik Sundvall

2. En trappa upp a) huvudlägenheten

 • Sophie och Erland Theodor Klingberg (1832-1925 resp 1821-1914) bodde från slutet av 1890-talet till 1908 i detta hus. Ur Sophies dagbok har nutida ättlingar valt ut texter som skrivits i detta hus.
 • Bo Bergman bodde i hörnrummet Kyrkogårdsgatan-Järnbrogatan 1889-1891
 • Emma och Nils Edling bodde där till okt. 1967. Deras inackorderingar: 1942-45 bodde en finlandsvensk flicka, Elisabeth Roslin, hos familjen Edling. (Hennes bror bodde i borgmästare Hagströms familj, Kyrkogårdsg. 23. Han återvände 1947 till Åbo och blev slutligen prof i ekonomi och kansler för Åbo Akademi. 2009 gav han ut en bok ”Den förlorade sonen. Ett krigsbarn i Uppsala 1940-47” där han återger brevväxlingen mellan sina föräldrar och de familjer som tog emot honom och hans syster.) Eva Edling (g. Matthiessen) och Jolo Möller (g. Hörner) och senare Agneta Zotterman, Ninni Lindström g. Edström, Anita Jansson, Bertil Henningsson, Ebba Odencrants g. Zetterquist.
 • Socialantropologiska institutionen vid UU
 • Universitetets jord- och skogsförvaltning

Därefter delades lägenheten:

aa) längs S:t Olofsg. Christina och Sone Södergren

ab) längs Kyrkogårdsg. Barbro och Bertil Norbelie

b) dubletten

 • G. von Dardel
 • G. Lagercrantz
 • Daniel Strömholm
 • B. Forsgren, löjtnant
 • Arne Olsén
 • Regina Wachtmeister g. af Geijerstam
 • Kerstin Brobeck (g. Ekwall)
 • Märta Tenow
 • Olle och Brita Tenow
 • Bert och Gudrun Fredriksson
 • Gunilla och Harald Bohlin
 • Universitetets jord- och skogsförvaltning
 • Lena Ring
 • Lars Starck

3. Två trappor upp: Forskarbostäderna: I de två forskarbostäderna på inre resp. yttre vinden har mestadels utländska forskare med familj bott kortare perioder. men läsåren 2006-2008 bodde där Maria och Anders Selmer med döttrarna Lovisa och Elvira och läsåret 2010-2011 Michele Johnson med maken Edmund (Ned) Searles med dottern Nora Searles och sonen Wyatt Searles med mormor Nancy Johnson som barnvakt. 2011-12 Svanhildur Kr. Sverrisdóttir med son.

4. Hyresgäster som det än så länge är oklart i vilken lägenhet de bodde:

Christian Högman (1818-81) bodde i huset från 1853 och till och från under 1850-talet (han var ute och reste mycket). I januari 1864 flyttade han in permanent och bodde sedan i huset fram till sin död 1881. Han var i sin ungdom mycket aktiv i studentlivet kring Västgöta nation (han ligger begravd i nationsgraven), lärare vid Katedralskolan, stormästare i SHT och förste amanuens vid Carolina (det vill säga trea i rang bakom bibliotekarien Styffe och vicebibliotekarien Lagerberg). Han var också medförfattare till det klassiska Uppsalaspexet Den nye borgmästaren (1854). Han lär ha haft burfåglar som flög omkring i hans rum.

Värt att notera är att huset uppenbarligen kallades ”Lundbergianum” på 1850- och 1860-talen (en pendang alltså till den senare benämningen ”Odencrantsianum”).Namnet kommer av akademiekursorn Erik Lundberg, som ju ägde fastigheten och hade låtit uppföra den. (Källa: Carl Frängsmyr, som efterlyser mer information om Christian Högman. Han har utförligare skildrat Christian Högman i under hans ordensnamn Calle Glader i skriften ”SHT;s Stor-Mästare” , red. Bröt-Anund och Tompa, Falköping 2011, s. 125-134.)