Kvarteret Pistolen nr 8

Johannisgatan nr 3

Avskrift av kopia av handskriven PM (anonym) som anger som källor: Eric Kiellströms köpebrev d. 12/6 1795 och senare handlingar, tillhörande vaktmäst. Carl Petter Lindgren. Äldre källor på ULA (Uppsala Landsarkiv).

Enligt 1671 års planta ägdes den gård, som enligt 1702 års karta hade no 7, av Eric Anderssons änka.

Gården no 7 ägdes enligt 1702 års karta och Hoffstedts register av Johan (rättare Jonas) Olsson Öberg och sträckte sig fram till Ladu- (nu Kyrkogårds-) gatan, omfattande de två gårdar, som numera (sedan 1772) ha nr 7 och 8.

Från denna gård, som i Decemb. 1705 26/4 sägs vara belägen ”vid bodaren (?) i Fjärdingen,” sålde Jonas Olsson Öberg A:o 1702 den östra delen, som sedermera fick nr 8, till borgaren Jonas Andersson, som därpå byggde en stuga.

Köpet klandrades av Öbergs svärföräldrar slaktaren Anders Hindersson och hans hustru Margareta Huusman, men klandret ogillades, och Jonas Andersson berättigades genom Uppsala Rådhusrätts dom d. 8/5 1705 att fortfarande besitta den staden tillhöriga tomten nr 8. Enl. J. Leiz´ karta 172./

(svårläst text) …. och kopia på UL.A. tilldelades Jonas Andersson den östra delen av gamla tomt en nr. 7. På kartan är en stuga utritad inne på tomten, ej vid Johannisgatan.

Vem som efter Jonas Andersson blev ägare av tomten med stugan är ej känt. Men enligt bouppteckningen d. 3/9 1764 efter borgaren Peter Stenberg, som avled ”för 2 månader sedan”, efterlämnade han änka Brita Sundelia i barnlöst äktenskap. Bland boets tillgångar antecknades 2ne i kvart. Pistolen under no. 8 och 9, till en sammanlagda gårdar ”med gammal åbyggnad av trä på stadsens grund… 3000 dal. ?

Änkan Brita Sundelia ingick nytt äktenskap med åkaren Eric Hellström som i 1772 års dom…? längd står skriven för båda gårdarna no. 8 och 9 i kv. Pistolen.

Vid den efter hustru Brita Sundelias död 1794 upprättade bouppteckning av d. 28/3 1795 – Hustru Brita var barnlös, andra arvinge var systerdottern Catharina – antecknades båda gårdarna såsom boets tillhörighet Mannan Kiellström, som ? på grund av testamente erhöll båda gårdarna, frånsålde gården no 8 d. 12& 1793 för 150 Rd specie till slottsvaktsdrängen Arne Sund, som fick uppbud därpå 1795 22/6, 20/7, 17/8.

Fastemätning hölls d. 27/11 1795. Sund och hans hustru Bia Hansson sålde gården d. 14/7 1806 för 259 Rdr 12 sk. 5/3 rd. banco specie till bonden Eric Månsson Löf i Löfsta, Bälinge.

Gården bewstod då av 1 byggnad med 2 kamrar och sal samt portlider mot gatan och till höger inne på gården 1 brygghus med 2 kamrar, 2 källare, 1 lite bod, stall, fähus och vedlider. Löf fick uppbud 1806 d. 15/12 och sålde gården d.24/5 1824 för 500 Rdr banco till gårdsägaren Johan Pettersson.

Utbud 1824 d.12/7, 9/8, 6/9. Fastemätning d.6/11 s.å. Pettersson fick byggnadslov d. 3/9 1829 för att uppföra 1 våningsbyggnad av med 3 boningsrum och 1 vbindskammare,, 16 aln lång och 8 aln bredi stället för en gammal byggnad på västsidan mot gården no 7. Pettersson sålde gården d. 9/3 1836 för 1100 Rdr Banco till forbonden Per Pettersson i Högby, Bälinge s:n.

Uppbud d 7/11 1826. Gården övergick sedermera till vaktmästaren J. E. Lindgren genom testamente d 27/2 1879 och enligt lagfart 4/2 1901 samt till astronomi-vaktmästaren Carl Petter Lindgren genom testamente d. 21/10 1890 och enl. lagfart d 7/12 1903.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *