Öfre Slotts stipendium

Utdrag ur donationshandlingen

Villkor

  • Donationen innebär att Öfre Slottsgatans Byalag förvaltar avkastning av försäljning av DVD-filmen i form av en Stipendiefond benämnd ”Öfre Slotts-stipendiet”.
  • Stipendiet skall utdelas i takt som stipendiekommittén (se nedan) bestämmer till person som på ett ”… socialt förtjänstfullt sätt bidragit till bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Uppsala.”
  • I Stipendiekommittén föreslås följande personer ingå: Landshövdingen i Uppsala län, Landsantikvarien i Uppsala län, Ordföranden i Öfre Slottsgatan Byalag och Ordföranden i Föreningen Vårda Uppsala. Ordförande i Stipendiekommittén är ordföranden i Öfre Slottsgatans Byalag

Carl-Gustav Thornström