Kvarteret Kamphavet

Kvarteret Kamphavet

Väster om Uppsala Universitets huvudbyggnad fanns under århundraden en plats benämnd Kamphavet som gav kvarteret dess namn redan 1671. Bönder  på besök i staden sades ställa sina hästar där. Dammen lades igen under 1800-talets första hälft. Mot slutet av seklet ändrades stadsbilden i grunden. Idag är kvarteret ett exempel på den tidens stadsplanering och högreståndsbebyggelse med ett högt bevarandevärde. 

På vykortet ovan syns kvarteret till höger. Järnbrogatan är nuvarande S:t Olofsgatan. Universitetsbyggnaden från 1877 skymtar bakom träden i mitten.

Mer om kvarteret Kamphavet. Se också grafiker Denis Stéens bilder m.m.