Boken Öfre Slottsgatan i Uppsala

Omslag-ofreslottsboken-2013Omslag-baksida2013
Carl-Gustaf Thornström skrev en 4-betygsuppsats i kulturgeografi år 1975. Titeln är Öfre Slottsgatan i Uppsala – bevarandet av kulturhistoriskt värdefull miljö, bakgrund, genomförande, alternativ-konsekvenser för individ och samhälle. Denna höginstressanta uppsats har nu digitaliserats och tryckts i bokform (188 sidor). Byalaget har fått 150 exemplar som kan köpas för 100 kr/st genom Maria Wold-Troell.
Du kan också ladda ner den här som pdf-filer. för att kunna göra det måste du ha Adobe Acrobat Reader eller annat program med samma funktion.