2013

Antal medlemmar

Byalaget hade under verksamhetsåret haft 36 betalande medlemmar.
Byarådet 2013
Lotta Svedberg, ordförande
Christina Björling, vice ordförande
Maria Wold-Troell, sekreterare
Marie-Louise Aarflot, vice sekreterare
Mats Lagergren, kassör
Angela Lagerqvist-Vidh, klubbmästare
Martin Svensson, ledamot
Johan Dyster-Aas, ledamot
Carita Danared, vice klubbmästare

Revisorer: John Lilja och Hans Kollberg
Valberedningen: Sara Ferngren (sammankallande) och Birgitta Sundqvist

Byarådet har haft 4 dokumenterade sammankomster under verksamhetsåret.

Verksamhet

Årsmötet
Hölls den 21 mars hos Lotta Svedberg med 11 medlemmar närvarande. Årsmötet beslöt att stödja Krönikespelet med 1500 kr. Årsavgiften är oförändrat 100 kr per familj.

Loppmarknaden pingstdagen 19 maj
För 7.e året i rad ordnades loppis på gårdarna. Det verkar som om gårdarna nu spontant ordnar loppis utan vår hjälp under pingstdagen, och detta är ju mycket glädjande.

Sommarkonserten 13 juni
Häftiga skyfall tvingade in oss och konserten/allsången tilldrog sig hos Kalle o Kicki Björling/Swartling, i mycket god stämning.
Julfesten den 12 december
Blev en lyckad tillställning med god stämning. Ungefär 45 medlemmar och andra gäster kom till Norrbyhus och åt köttgryta och sjöng allsång. Flera barn, ledda av Christina Björling, sjöng ett varierat utbud av julsånger. Vi hade haft en värvningskampanj bland goda vänner och grannar, vilket lönade sig. Glädjande nog har det också tillkommit en del nya medlemmar.

Skyltfönster
Byalaget disponerar ett skyltfönster bredvid Rolls. Där annonserar vi om kommande evenemang och annat.