Kallelse till årsmöte

Dagordning för årsstämma i Öfre Slottsgatans byalag måndag 23/3 2015

på Hugos café Svartbäcksgatan 21, kl 19

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Ekonomisk redovisning för 2014
5. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
6. Fastläggande av årsavgift
8. Val av ledamöter till Byarådet
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Synpunkter på verksamheten
12. Övriga frågor:
a) Ekonomiskt bidrag till krönikespelet
b) Ett renare byalagsområde – inbjudan till ett miljöprojekt
13. Mötets avslutande

matsedelDu som bara vill vara med på årsmötet och inget annat är hjärtligt välkommen att utnyttja din demokratiska rättighet.

Hugos café erbjuder
• Varmlagad mat med dryck, vin eller alkoholfritt, 150 kronor. Se på matsedeln här bredvid och tänk ut något lämpligt om du vill äta. Anmäl detta val till woldtroell@gmail.com senast 19/3 så att Hugos kan planera sin matlagning.
• Kaffe med kaka, 50 kronor
• Ett glas friskt vatten, 20 kronor varav hälften går till Amnesty eller ett projekt i Afrika.

Det går också att ta med egen dryck för den som vill sitta kvar en stund i goda byalagsvänners lag.