Årsmöte 15 mars kl 19

Onsdag 15/3 2017 kl 19:00 på Los Vegos, Svartbäcksgatan 21 .
Årsmötesprotokoll 2017l

Dagordning för årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Ekonomisk redovisning för 2016

5. Revisionsberättelsen

6. Fastläggande av årsavgift

7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet

8. Val av ledamöter till Byarådet

9. Val av revisorer

10.Val av valberedning

11.Synpunkter på verksamheten

12.Övriga frågor:

13.Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *