Årsmöte torsdag 19 mars

Alla medlemmar är välkomna till Byalagets årsmöte ! Obs kl 19:00 (ändrad plats och tid!)

Dagordning för årsstämma Öfre Slottsgatans Byalag den 19/3 2020 19:00

på Williams pub, Åsgränd 5A

 1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Ekonomisk redovisning för 2019
  5. Revisionsberättelsen
  6. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
  7. Fastläggande av årsavgift
  8. Val av ledamöter till Byarådet
  9. Val av revisor
  10.Val av valberedning
  11.Synpunkter på verksamheten
  12.Övriga frågor
  13.Mötets avslutande

Årsavgift för 2020 betalas antingen in via plusgiro 689784 – 7
betalningsmottagare Öfre Slottsgatans byalag alternativt genom swish till nr
0730 – 416624 tillhörande kassör Mats Lagergren

Välkomna till Fjärdingens trevligaste byalag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *