Alla inlägg av Maria Wold-Troell

Inbjudan till årsmöte

Tid:torsdag 15/3 kl 18:00
Lokal: Ofvandahls konditori.

Byalaget bjuder på en bit smörgåstårta, kaffe eller te och en godbit. Om du vill ha förtäring behöver vi veta det för beställningen skuld. Skicka anmälan till webmaster@ofreslotts.se senast 12/3.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Ekonomisk redovisning för 2017
5. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
6. Fastläggande av årsavgift
8. Val av ledamöter till Byarådet
9. Val av revisorer
10.Val av valberedning
11.Synpunkter på verksamheten
12.Övriga frågor:
13.Mötets avslutande

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna! 

Länk till verksamhetsberättelsen

Årsmöte 15 mars kl 19

Onsdag 15/3 2017 kl 19:00 på Los Vegos, Svartbäcksgatan 21 .
Årsmötesprotokoll 2017l

Dagordning för årsstämma i Öfre Slottsgatans Byalag

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Ekonomisk redovisning för 2016

5. Revisionsberättelsen

6. Fastläggande av årsavgift

7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet

8. Val av ledamöter till Byarådet

9. Val av revisorer

10.Val av valberedning

11.Synpunkter på verksamheten

12.Övriga frågor:

13.Mötets avslutande

Julfest på Norrbyska onsdag 14 december 2016

jul_16

KLocka 18 samlas vi i anrika Norrbyska studenthemmet. på S:t Johannesgatan 16 (karta). Du får gärna ta med dig goda vänner, det är bara kul om vi blir många. Det ryms många i salen!

Vi får en liten jultallrik från Cajsa’s och tar med oss egen dryck.  Byalaget bjuder på glögg.  Priset är 150 kr för vuxna, 50 för medföljande barn, yngre än 7 år är gratis.

Vi måste förstås veta hur många som kommer, och behöver din beställning senast 8 december. Vänta inte till sista stund, utan anmäl dig genast. Gärna per mail till woldtroell@gmail.com eller Mats Lagergren mats.lagergren@gmail.com eller 0730-41 66 24 eller Martin Svensson babathula@live.se eller 0701-52 84 82. 

Varmt välkommen med din anmälan!