50 år sedan rivningshotet – byalaget räddade kvarteret

Det vilar något fridfullt över de gamla kvarteren runt Övre Slottsgatan i Uppsala. Omsorgsfullt renoverade byggnader med månghundraårig historia och lummiga innergårdar. Ingen skulle i dag föreslå att riva och bygga nytt, men för 50 år sedan var det faktiskt aktuellt.

De gamla kvarteren som omgärdas av S:t Olofsgatan, Kyrkogårdsgatan, Skolgatan och Rundelsgränd i centrala Uppsala var på allvar hotade då. Många byggnader var nedgångna och bekvämligheter som toaletter och rinnande varmvatten saknades i flera av bostäderna. Rivningar och nya större hus med högre boendekostnader planerades. Boende i kvarteren och andra kände hotet mot sina hem, slog sig samman och bildade Öfre Slottsgatans Byalag våren 1971.

– Vid den tiden var det verkligen skarpt läge med rivningshot mot de här kvarteren, säger Maria Wold-Troell och visar den översiktsplan som fanns för området.

Vi sitter hemma i hennes kök på Övre Slottsgatan tillsammans med Leif Lyttkens och Marie-Louise Aarflot. Maria Wold-Troell och Marie-Louise Aarflot bor på Övre Slottsgatan och är fortfarande aktiva i Öfre Slottsgatans Byalag, Kjell Lyttkens är född och uppvuxen på gatan och var med när föreningen bildades.

– Uppslutningen var stor och det var nog hälften av alla som bodde här då som var med vid de olika aktiviteterna, berättar Kjell Lyttkens.

”Öfre Slottsgatans Byalag syftar till befarande av den kulturhistoriska och sociala miljön främst inom S:t Olofsgatan-Kyrkogårdsgatan-Skolgatan-Rundelsgränd samt till att där främja den sociala gemenskapen”, lyder första paragrafen i föreningens stadgar från 1971.

Mycket av föreningens arbete de första åren handlade om att bilda opinion för bevarandet av området och arbeta för en varsam upprustning av byggnaderna. Representanter för byalaget ryckte även ut när kulturhistoriska kvarter på andra håll i Uppsala var hotade av rivning. Men man hade också gårdsfester och annat roligt.

Föreningen ville synas och behövde intäkter och arrangerade under flera år fram till millennieskiftet Öfre Slottsgatans dag vid första advent. Det än i dag uppskattade ”Uppsala Krönikespel” initierades av Byalaget och uppfördes till stor del av boende i området. 

Öfre Slottsgatans Byalag är fortfarande aktiv som förening, även om den utåtriktade verksamheten går mer på sparlåga. Antalet medlemmar har minskat genom åren och kvarteren kan knappast anses hotade längre.

– Nej, nu tycks området vara fredat i alla fall, säger Kjell Lyttkens.

– Men kämpaglöden finns kvar. Vi bevakar byggnadsnämnden och är redo att rycka ut vid behov, inflikar Maria Wold-Troell.

Så sent som i slutet av 1990-talet tog Öfre Slottsgatans Byalag strid mot ett föreslaget ingrepp i området. 

– Fastighetsägaren ville anlägga nya parkeringsplatser på en av gårdarna här, som bland annat skulle innebära att en del av gräsmattan skulle tas i anspråk. Vi protesterade och kunde med hjälp av ritningarna påvisa att en ambulans inte skulle kunna ta sig fram om planerna genomfördes, så man drog tillbaka förslaget, berättar Marie-Lousie Aarflot.

Mycket har hänt i området under de 50 åren. Från att ha varit slumkvarter på Uppsalas baksida är det i dag ett av de mest attraktiva bostadsområdena i centrala Uppsala. Priserna för bostadsrätter i kvarteren är bland de högsta i Uppsala, men det finns även relativt många hyreslägeheter här.

– Det råder en ganska anspråkslös och avslappnad stämning här och läget är ju helt fantastiskt, säger Maria Wold-Troell.

Övre Slottsgatan

Övre Slottsgatan, eller Öfre Slottsgatan enligt den äldre stavningen, ligger i stadsdelen Fjärdingen. Gatan anlades i samband med stadsplanen 1641 och låg då i utkanten av Uppsala. Gatan sträcker sig från Carolina Rediviva i öster fram till Skolgatan och Katedralskolan i väster. Vid den stora stadsbranden 1702 förstördes stora delar av bebyggelsen i området.

Artikeln är skriven av Lars Johansson, UNT