Årsmöte på Hugos Kaffe med Flit 23 mars kl 19

Du som bara vill vara med på förhandlingarna behöver inte anmäla dig. Du som vill äta: anmäl dig här senast 18 mars.  Ange namn och antal personer.  Du får välja från Olles läcka meny. Tag med egen dryck!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 4. Ekonomisk redovisning för 2015
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
 7. Fastläggande av årsavgift
 8. Val av ledamöter till Byarådet
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Synpunkter på verksamheten
 12. Övriga frågor:
 13. Mötets avslutande

Varmt välkommen!

Verksamhetsberättelsen för 2015

Övrigt planerat 2016

Loppis 15 maj, pingstdagen

hålls på Mats gård Svartmangatan 6. Ingen annonsering i tidningen, men intresserade föräljare erbjuds att ta sitt bord till gården och sälja. Annons i carporten Övre Slottsgatan 9.

Sommarfest torsdagen 9 juni

på gårdeni Brundisium (Övre Slottsgatan 9).  Tag med goda vänner och knytmat & dryck.  Kan du traktera ett bärbart instrument, tag med det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *