Byalaget 50 år

Den 17 maj 1972 bildades Öfre Slottsgatans byalag vid ett så kallat Stormöte på Kalmar Nation. Ett fotografi taget exakt den dagen på hörnet Svartmangatan-Öfre Slottsgatan med Rackarnäbben i förgrunden visas här. Benäget bistånd från en av grundarna, Carl -Gustaf Thornström.