Vårens planering

Äntligen anses Coronapandemin så okontrollerbar att alla restriktioner är hävda, till och med i Kina.  Så nu hoppas vi att våra medlemmar vill komma tillbaka och träffa sitt byalag igen under trivsamma former. Också nya medlemmar är förstås väldigt välkomna.

Medlemsavgiften, endast 100 kr för enskild medlem, betalas på plusgiro 68 97 84-7 eller Swish 079-301 57 02.  Se till att ditt namn, adress och mejladress kommer med.

Årsmötet planeras till måndag 20 mars kl 18. Lokal meddelas senare.

Allsångskväll fredag 2 juni på någon av gårdarna.  Mer information kommer.

Vi har ytterligare planer, till exempel en rundvandring i kvarteren på höstkanten. Det finns mycket att berätta om våra gårdar.

Välkommen till det mer än 50-åriga byalaget!