Utskick höst 2015

Verksamheten hittills för år 2015

På årsmötet utsågs Byarådet enligt följande
Byarådet 2015

 1. Martin Svensson, ordförande
 2. Christina Björling, vice ordförande
 3. Maria Wold-Troell, sekreterare
 4. Marie-Louise Aarflot, vice sekreterare
 5. Mats Lagergren, kassör
 6. Carita Danared, klubbmästare
 7. Lotta Svedberg, klubbmästare
 8. Johan Dyster-Aas, ledamot
 9. Hans Kollberg, ledamot
 10. Revisorerer: John Lilja ordinarie och Bo Lagerqvist suppleant
 11. Valberedningen:
  Sara Ferngren (sammankallande),  Maj Ringström

Årsmöte hölls den 23 mars
Årsmötet ägde rum på Hugos kaffe med Flit. Årsmötet beslöt att stödja Krönikespelet med 2 000 kr. Årsavgiften är oförändrat 100 kr per familj.14 medlemmar närvarade.

Loppis hölls i området 24/5
Allsång på Öfre Slotts 10 juni
Allsång på Öfre Slotts kan nu räknas som en tradition och den fjärde omgången skedde en vacker försommarkväll på Övre Slottsgatan 22. Kvällen var välbesökt och Byalagets musikaliska standard var oförändrat hög, liksom stämningen.

Byarådet beslöt 18/8 att ta reda på hur många som kan tänka sig att få utskick per mail. Övriga ska som vanligt få dem med posten.

Kommande verksamhet

Julfest på Hugos Kaffe med Flit 16/12.

Anmälan till Maria Wold-Troell senast 13/12. Menyn kommer att anslås på hemsidan ofreslotts.se

Årsmöte på Hugos Kaffe med Flit 17/3 2016

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Ekonomisk redovisning för 2014
5. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för Byarådet
6. Fastläggande av årsavgift
7. Val av ledamöter till Byarådet
8. Val av revisorer
9. Val av valberedning
10. Synpunkter på verksamheten
11. Övriga frågor:
Ekonomiskt bidrag till krönikespelet
12. Mötets avslutande

Hälsningar Byarådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *